Praktijk Stipe is op dit moment officieel gevestigd in Boksum (Friesland) en heeft twee bezoekadressen in regio Leeuwarden*. De gesprekken kunnen we in het Fries of in het Nederlands voeren. 

De kosten voor een gesprek zijn € 55,- per uur**. Een kennismakingsgesprek van 45 min. waarin we vraag en aanbod afstemmen is altijd gratis. 

Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd, anders ben ik genoodzaakt de helft van de kosten in rekening te brengen. 

Op dit moment is er geen wachtlijst, wat maakt dat we na het eerste contact binnen een week een kennismakingsgesprek kunnen plannen. Na het kennismakingsgesprek plannen we binnen 1 - 2 weken een intakegesprek waarin we je vraag verder uitdiepen en op basis daarvan een behandelplan opstellen. 

Omdat ik therapeut in opleiding ben, koop ik voor de therapiesessies supervisie in bij Stichting Groundwork. Dit heeft geen nadelige consequenties voor jou als cliënt. Tijdens het kennismakingsgesprek vraag ik je toestemming om sessies op te nemen. Natuurlijk neem ik daarbij jouw privacy in acht en houd ik mij aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

* Beide bezoekadressen zijn moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer. Mocht vervoer een probleem zijn, laat dit dan geen belemmering zijn om contact met me op te nemen. Er is altijd een passende oplossing mogelijk. 

** Voor zakelijke trajecten hanteer ik een ander tarief. Dat geldt ook voor mensen met minimale middelen. Als de kosten je ervan weerhouden om in therapie te gaan, dan ga ik hierover graag met je in gesprek. Ik vind het belangrijk dat ieder mens de mogelijkheid heeft om een therapie traject te volgen.