Praktijk Stipe is op dit moment officieel gevestigd in Boksum (Friesland) en heeft twee bezoekadressen in regio Leeuwarden*. De gesprekken kunnen we in het Fries of in het Nederlands voeren. 

Een therapie traject begint altijd met een gratis kennismakingsgesprek waarin we vraag en aanbod afstemmen. 

Op dit moment is er geen wachtlijst, wat maakt dat we na het eerste contact binnen een week een kennismakingsgesprek kunnen plannen. Na het kennismakingsgesprek plannen we binnen 1 - 2 weken een intakegesprek waarin we je vraag verder uitdiepen en op basis daarvan een behandelplan opstellen. 

Omdat ik therapeut in opleiding ben, koop ik voor de therapiesessies supervisie in bij Stichting Groundwork. Dit heeft geen nadelige consequenties voor jou als cliënt. Tijdens het kennismakingsgesprek vraag ik je toestemming om sessies op te nemen. Natuurlijk neem ik daarbij jouw privacy in acht en houd ik mij aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

* Beide bezoekadressen zijn moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer. Mocht vervoer een probleem zijn, laat dit dan geen belemmering zijn om contact met me op te nemen. Er is altijd een passende oplossing mogelijk.