Op Gerkema Zathe wordt er al vijf generaties lang geboerd door de familie Kooistra.

Momenteel houden we op ons biologisch melkveebedrijf ruim 110 koeien. Daarnaast hebben we zo'n 50 stuks jongvee. Van het voorjaar tot het najaar loopt als ons vee dag en nacht buiten in de wei. Een groot gedeelte van het jongvee verblijft in de zomermaanden in het nabijgelegen natuurgebied 'de âlde feanen' waar ze alle ruimte hebben om midden in de ongerepte natuur op te groeien. 
Bijzonder aan ons bedrijf is dat we sinds 1997 biologische melk leveren. Wij vinden het belangrijk om onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden te boeren.
 
Biologisch boeren houdt het volgende in:
- We bewerken ons land niet met kunstmest. Ook gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen om onkruid tegen te gaan.
- Ons vee loopt van het voorjaar tot het najaar dag en nacht buiten. In de winter verblijft het vee in onze comfortabele stallen. Voor de melkkoeien betekent dit dat ze in boxen gevuld met lang stro liggen.
- Wij gebruiken zoveel mogelijk natuurlijke en homeopatische geneesmiddelen. Het gebruik van reguliere geneesmiddelen en antibiotica is zeer beperkt. 
- Ons vee krijgt alleen biologisch gecertificeerd voer dat bestaat uit natuurlijke ingrediënten.
- Al het ruwvoer komt van ons eigen land en we hoeven geen mest af te voeren vanwege de gunstige ratio koe per hectare.  Dit houdt dus in dat onze kringloop gesloten is en we daarmee op een duurzame manier ons bedrijf runnen. 
- Skal biocontrole waarborgt de betrouwbaarheid van onze biologische melk en controleert jaarlijks of wij aan de wettelijke voorschriften voldoen om het keurmerk biologisch te kunnen gebruiken.