Praktijk Stipe biedt integratieve coaching en therapie. Dat houdt in dat er wordt toegewerkt naar innerlijke integratie. 

Integratie betekent: 'opnemen in het grotere geheel', of 'tot één geheel maken'. Dat is precies wat er gebeurt bij integratieve therapie: je ontwikkelt jezelf onder begeleiding van een therapeut tot één geheel mens. 

Als je dit voor het eerst leest, klinkt dat vast heel bijzonder. Dat is het ook. Maar iedereen herkent de momenten wel uit zijn eigen leven waarop je denkt: 'Hoe kan het nu dat ik zó reageer, dat wil ik helemaal niet!', Of: 'Waarom kan ik geen nee zeggen terwijl ik dat wel wil?', Of: 'Waarom lukt het me niet om rustig te blijven tegen m'n kinderen?', Of: 'Waarom pas ik me nou altijd aan?', Of: 'Ik heb nu iets gedaan wat ik echt niet van mezelf had verwacht; ik lijk wel een ander persoon!'. Deze ervaringen laten zien dat wij allemaal bestaan uit een meerdere 'persoonlijkheidsdelen', allemaal stukjes van onszelf die soms allemaal iets anders willen. En dat kan zo ingewikkeld zijn, dat je niet goed meer weet wat jij, in de meest authentieke vorm van jezelf, nu eigenlijk graag wilt.

 

Integratieve therapie is een effectieve vorm van therapie die jou helpt om de verbinding met je ware zelf (weer terug) te vinden. Van daaruit ben je in staat om gezonde relaties met anderen te hebben waarin jij helemaal jezelf kunt zijn.

 

Binnen de integratieve therapie werken we vanuit een holistische mensvisie. Dit houdt in dat de mens als geheel wordt gezien en benaderd. Dat betekent dat we het niet alleen over je klacht of probleem hebben, maar dat we het hebben over jou als mens: met sociale, lichamelijke, psychische, spirituele en emotionele elementen die elkaar beïnvloeden en samen je gedrag bepalen.

In de therapie wordt er gewerkt naar een verbinding tussen je hoofd, je hart en je gevoel. Met als doel dat je meer in contact kunt zijn met jezelf, omdat je alle aspecten van jezelf kent en serieus neemt. Denken, voelen en handelen komen daardoor met elkaar op 1 lijn te staan. Dit helpt je om steviger in je schoenen te staan zodat je ook in lastige situaties in verbinding met jezelf kan blijven en keuzevrijheid ervaart in hoe je reageert op een bepaalde situatie. 

Een klacht of hulpvraag ontstaat nooit 'zomaar'. Er is altijd een reden of een oorzaak waardoor jij je voelt zoals je je voelt, of doet zoals je doet. De klacht of hulpvraag fungeert eigenlijk als een soort 'klokkenluider' van een probleem dat dieper ligt. Het onderzoeken en helen van oude ervaringen kan onderdeel zijn van de integratieve therapie.

Deze manier van werken is gebaseerd op de aanname dat onze gedragspatronen uit het dagelijks leven gebaseerd zijn op dat wat we eerder hebben meegemaakt. Als we op een bepaald moment in ons leven (bijvoorbeeld in perioden van stress of grote veranderingen) tegen niet helpende gedragspatronen aanlopen, is het dus zinvol om te onderzoeken door welke (pijnlijke) ervaringen in het verleden deze patronen zijn ontstaan. In de therapie wordt er gewerkt aan het integreren van deze ervaringen zodat je in je dagelijks leven meer jezelf kunt zijn en van daaruit ook meer vrijheid ervaart.

Integratieve therapie betekent: zorg op maat! 

 

De therapie is volledig gericht op jou als persoon, wat jij nodig hebt in jouw specifieke situatie. Dat houdt in dat ik gebruik maak van verschillende effectieve interventies gebaseerd op meerdere psychologische modellen. Ik werk dus niet vanuit èèn specifiek verklaringsmodel maar werk altijd met de cliënt als uitgangspunt. Dat is voor mij de enige manier waarop ik als hulpverlener volledig recht kan doen aan de behoefte aan autonomie en de unieke kwaliteiten van elk mens.

Een greep uit de interventies die ik toepas: 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Actieve imaginatie (AI)

Beeldtaal

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Contextuele therapie

Familie opstellingen

Geweldloze communicatie

Hechtingsbevorderende opvoedingsondersteuning

Hypnotherapie

Inzichtgevende gesprekstherapie

Lichaamsgerichte therapie

Mindfulness

Ontspanningsoefeningen

Oplossingsgerichte therapie

Psycho educatie

Voice Dialogue